Bep lom don cong nghiep – chao roi3
Bep lom don cong nghiep – chao roi2
Bep lom don cong nghiep – chao roi 1

Bếp lõm đơn chảo rời

Sản phẩm bếp lõm đơn, chảo rời.

Chảo được tách riêng so với bếp, thuận tiện khi bạn phải chiên, xào với nhiều món, nhiều chảo khác nhau …..