bep phang don cong nghiep4
bep phang don cong nghiep3
bep phang don cong nghiep 2

Bếp phẳng đơn công nghiệp

Bếp từ phẳng đơn dùng đun nấu các loại luôn đáp ứng được công suất và số lượng cho nhu cầu cao của nhà hàng hoặc bếp ăn công nghiệp.