TỦ CƠM ĐIỆN 12 KHAY

Tủ cơm điện 12 khay là thiết bị vô cùng cần thiết để kinh doanh nhà hàng, quán ăn. Tủ hấp cơm 12 khay góp phần cải thiện năng suất, cắt giảm và tiết kiệm nhân công và chi phí một cách đáng kể.