TỦ CƠM ĐIỆN TỪ CÔNG NGHIỆP 20 – 24 KHAY

Tủ cơm điện từ sử dụng hệ thống sưởi bằng cảm ứng điện từ và hiệu suất nhiệt lên đến 90%. Chỉ mất 3-5 phút từ khi khởi động đến khi sản xuất hơi, giúp giảm tiêu thụ năng lượng 20% so với các sản phẩm sưởi bằng điện.  An toàn và bảo vệ môi trường, không rò rỉ nhiên liệu, không đốt cháy ngọn lửa trần, làm giảm đáng kể độ an toàn…