NỒI INOX 3 ĐÁY

Nồi inox 3 đáy cao cấp dùng được cho bếp từ công nghiệp, bếp gas, bếp than,…. Nồi inox dày 3 đáy 30 lít, nồi inox dày 3 đáy 50 lít, nồi inox dày 3 đáy 80 lít, nồi inox dày 100 lít.