Tag Archives: Bếp điện 60-K18

Bộ bếp từ B60-K18

Bộ bếp từ B60-K18 | Hệ thống bếp từ phục vụ 60 suất ăn trong quân đội Hệ thống bếp điện 60-K18 được sản xuất theo TCQS 517:2018/TCHC/QN. Ban hành kèm theo Quyết định số 643/QĐ-HC ngày 22/11/2018 của Tổng cục Hậu cần Bếp từ công nghiệp B60-K18 với ưu điểm là an toàn, tiết […]